Global Linked Asia

TỔNG QUAN VỀ ST. KITTS & NEVIS

Liên bang St. Kitts & Nevis là một đảo quốc nằm trong khu vực Caribe. Bên cạnh ngành nông nghiệp và công nghiệp sản xuất, du lịch là nguồn thu ngoại tệ chính của quốc gia này. Do nền kinh tế phát triển và có nhiều cơ hội tiềm năng, rất nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn đầu tư tại đất nước này để sở hữu tấm Hộ chiếu thứ 2 cho gia đình và hưởng nhiều quyền lợi công dân. • Thủ đô

  Basseterre

 • Ngôn Ngữ Quốc Gia

  Tiếng Anh (chính thức); Tiếng Pháp

 • Diện Tích

  261 km2

 • Dân Số

  52.329

 • GDP / Đầu Người

  25.500 USD

 • Tiền Tệ

  East Caribbean dollar (XCD), USD

 • Miễn Thị Thực

  142 Quốc Gia

 • Thể Chế

  Dân chủ nghị viện liên bang (Quốc hội) dưới chế độ quân chủ lập hiến và liên bang

SO SÁNH
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỂ CÓ ĐỊNH CƯ VÀ QUỐC TỊCH

SO SÁNH ĐIỀU KIỆN

SO SÁNH CHI PHÍ

SO SÁNH VỀ TIẾN ĐỘ

0789 78 2468