Global Linked Asia

GIẤY PHÉP BÁN HÀNG MIỄN PHÍ Ở CALIFORNIA

8 January, 2021

Giấy phép bán hàng tại California cho phép bạn bán sỉ hoặc bán lẻ các mặt hàng. Hồ sơ nộp ở Cục Quản lý Thuế và Phí California (CDTFA). Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn nhanh thủ tục xin giấy phép bán hàng miễn phí tại California. Tiểu bang này có bề dày lịch sử các doanh nhân và liên doanh phát đạt, Global Linked Asia mong muốn doanh nghiệp của bạn cũng sẽ đạt được thành công tương tự.So sánh Giấy phép Bán hàng và Chứng nhận Đại lý

 • Giấy phép bán hàng và chứng nhận đại lý là hai loại giấy tờ khác nhau. Giấy phép bán hàng cho phép bạn bán hàng ở California, trong khi đó chứng nhận đại lý cho phép bạn mua các mặt hàng bạn sẽ bán mà không phải trả thuế cho các nhà cung cấp.
 • Khi bạn có giấy phép bán hàng, bạn có thể cung cấp giấy chứng nhận đại lý cho nhà cung cấp để mua hàng hóa mà bạn sẽ bán trong quá trình kinh doanh thông thường.
 • Giấy phép bán hàng không phải là giấy phép mua hàng. Bạn vẫn sẽ phải trả thuế cho tất cả các mặt hàng bạn sử dụng chứ không bán, trong công việc kinh doanh của mình (chẳng hạn như văn phòng phẩm).

Các quy tắc kinh doanh và luật thuế của tiểu bang rất phức tạp và đây không phải là hướng dẫn toàn diện. Hãy trao đổi với luật sư thuế của bạn hoặc liên hệ với GLA để chúng tôi kết nối doanh nghiệp của bạn với mạng lưới luật sư thuế chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm tại bang California.Đăng ký Giấy phép Bán hàng

 • Việc đăng ký giấy phép bán hàng là miễn phí. Bạn có thể đăng ký giấy phép bán hàng bằng cách truy cập mục Dịch vụ Trực tuyến trên trang web www.cdtfa.ca.gov Để hoàn thành đơn đăng ký, bạn sẽ cần phải cung cấp các thông tin về doanh nghiệp của bạn, bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng chi tiết và doanh thu ước tính.
 • Nếu bạn mua lại doanh nghiệp, bạn sẽ cần cung cấp tên chủ doanh nghiệp trước đây và số giấy phép bán hàng CDTFA của họ. 
 • Khi bạn hoàn thành và gửi đơn đăng ký bằng phương thức điện tử, bạn sẽ có thể in giấy phép bán hàng để treo tại địa điểm kinh doanh của bạn. Bạn cũng có thể đăng ký giấy phép bán hàng trực tiếp bằng cách đến văn phòng khu vực của CDTFA tại địa phương.

Yêu cầu giấy chứng nhận Miễn Thuế

Để bảo vệ bạn khỏi chịu trách nhiệm về khoản nợ thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng từ doanh nghiệp bạn mua lại, bạn nên viết thư cho CDTFA và yêu cầu giấy chứng nhận miễn thuế.Nghĩa vụ của Người được cấp Giấy phép Bán hàng

 • Hiểu được luật bán hàng và thuế sử dụng áp dụng cho hoạt động kinh doanh của bạn.
 • Lưu trữ hồ sơ đầy đủ ghi lại việc mua và bán của bạn
 • Nộp tờ khai thuế bán hàng và thuế sử dụng định kỳ trực tuyến hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, dựa trên doanh thu ước tính, khi bạn hoàn thành đơn đăng ký giấy phép bán hàng của bạn trực tuyến.
 • Nộp thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng phát sinh từ việc mua bán hàng của bạn.


Lưu trữ Hồ sơ

Bạn phải lưu trữ hồ sơ thể hiện số tiền thuế chính xác trong tối thiểu bốn năm. Những ví dụ về hồ sơ bạn nên lưu trữ bao gồm:

 • Sổ sách kế toán tóm tắt thu nhập và các chi phí chẳng hạn như sổ cái hoặc nhật ký chung.
 • Hồ sơ gốc chứng thực cho các bút toán trong sổ sách kế toán của bạn chẳng hạn như chứng từ thanh toán, biên lai, hóa đơn, đơn đặt hàng, hợp đồng hoặc các chứng từ khác.
 • Các chứng từ và bảng tính được sử dụng để chuẩn bị tờ khai thuế của bạn.
 • Chứng nhận đại lý mà bạn chấp nhận từ khách hàng. Hồ sơ của bạn phải thể hiện tổng doanh thu từ tất cả thu nhập kinh doanh, bao gồm bán hàng và cho thuê hàng hóa và thu nhập bạn có thể xem xét để được miễn thuế, tất cả các khoản khấu trừ được kê khai trên tờ khai thuế của bạn, tổng giá trị của tất cả các mặt hàng đã mua.


Global Linked Asia cung cấp dịch vụ Kế Toán Nội Bộ, có thể thay bạn thực hiện các dịch vụ trên một cách chuyên nghiệp. 090 986 90 93