Global Linked Asia

TỔNG QUAN VỀ NƯỚC MỸ

Mỹ vẫn duy trì vị trí số 1 trong 10 quốc gia thu hút sinh viên quốc tế nhiều nhất trên thế giới với hơn 1 triệu du học sinh ở các bậc học từ trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học. Rất nhiều du học sinh đến Mỹ và muốn ở lại làm việc, định cư nhưng không biết phải làm sao. Dưới đây là những thông tin hữu ích mà du học sinh nên biết để chuẩn bị trước cho lộ trình Du học – Định cư Mỹ  • Thủ đô

  Washington D.C

 • Ngôn Ngữ Quốc Gia

  Tiếng Anh

 • Diện Tích

  9.833.520 km2

 • Dân Số

  323.995.528

 • GDP / Đầu Người

  63.000 USD

 • Tiền Tệ

  Đô la Mỹ (USD)

 • Miễn Thị Thực

  169 Quốc Gia

 • Thể Chế

  Cộng Hòa Lập Hiến Liên Bang

090 986 90 93